บริษัท ไฉไล อินเตอร์เทรด จำกัด - โทร: 074-808107,080-5656264