โทร: 074-808107

FANPAGE

ทุเรียนกวน ตราเนสไลน์

-กำเนิดจากเทือกเขาบูโดเรียน

-เนื้อทุเรียนหอม หวาน อร่อย แน้น

ช่องทางการสั่งซื้อ

สินค้า อื่นๆ